woensdag 18 maart 2015

Wie kent Brainport?

Het werd weleens tijd om te weten. Als je als merk 10 jaar bestaat en toch aardig wat aan internationale marketing activiteiten ontplooit, de hele wereld over reist en de slimste regio van de wereld wordt, wie kent je dan?
Zo gezegd, zo gedaan. Vorig jaar kregen we de kans om een 3-tal vragen mee te laten lopen in een wereldwijd onderzoek onder 46.000 hoogopgeleiden in 45 landen. Best aanzienlijk dus. En ook eigenlijk wel spannend. Want: wie kent er nou eigenlijk Brainport?
Ik krijg in buurlanden die met 'talent attraction' bezig zijn altijd veel complimenten over ons sterke merk voor het aantrekken van talent (brains dus) en onze manier van branding, maar doen we het eigenlijk wel zo goed?

Na een paar maanden wachten - want de wereld moest natuurlijk wel eerst antwoorden - was het dan zover, de resultaten: 9% van al deze mensen kent ons. Tja, 9%. Ik was in eerste instantie best teleurgesteld, wat is nou 9%? De naamsbekendheid van merken als Philips en Coca Cola ligt naar schatting ergens rond de 60%. Maar ja, Philips en Coca Cola geven hier miljarden aan uit en Brainport, ach, een paar ton misschien.

Mmm, dat werpt een ander licht op de zaak. Dus doe ik een sommetje: 9% * 46.000 = 4.140. En mogen we dit dan ook doortrekken? Dat mag toch met een valide onderzoek? Laten we er dan vanuit gaan dat gemiddeld 5% van de wereldbevolking hoogopgeleid is. Dan doe ik nog een sommetje: 7.297.545.902 * 5% = 364.877.295 * 9% = 32.838.957. Dus.

Meer informatie

Who knows Brainport?
It is about time we should know. When your brand has existed for 10 years and you develop quite a lot of worldwide marketing initiatives, travel around the world and become the world's smartest region, then who knows you? No sooner said than done. Last year we got the chance to run 3 questions on brand awareness with a survey to 46,000 higher educated people in 45 countries. So quite considerable. And rather exiting. Because: who exactly knows Brainport?

I do get compliments from neighbouring countries that also have programs on talent attraction about our strong 'Brains' brand we use to attract international knowledge workers. But are these expectations met? Will our efforts be validated?

After waiting for the whole world to respond to our questions, we received the results: 9% of all these 46,000 people know us, know of the Brainport Eindhoven Region. Okay. So 9%. Actually, initially I was rather disappointed; 9% sounds so low… Brand awareness of brands like Philips and Coca Cola is around 60%. But then again, these brands spend billions on marketing and Brainport, well, maybe a few hundred thousand euros.

Hmm, that puts the results into a different perspective. So I start to calculate: 9% * 46,000 = 4,140. Hmm, is it permitted to extend this? I suppose we may with a valid research like this? Then let’s assume that an average of 5% of the worldwide population is highly educated. Then let me do another calculation: 7,297,545,902 * 5% = 364,877,295 * 9% = 32,838,957. So.

More information

Yvonne van Hest,
Program Manager International Labour Market Development at Brainport Development

Geen opmerkingen:

Een reactie posten