vrijdag 20 maart 2015

Samen in beweging

De staart van de winter deed al het beste vermoeden, maar vanaf 21 maart krijgen de energie en de bewegingsdrang die we voelen officieel het label ‘lente’. Tevens krijgt de eerste lenteweek het etiket ‘Nationale Week van Zorg en Welzijn’. En laat zorg en welzijn, net als sport en bewegen, sectoren zijn die in beweging zijn en net als de lente heel wat energie en dynamiek uitstralen.

Een stukje van de oorzaak hiervan kan ongetwijfeld gezocht worden in tal van maatschappelijke veranderingen. We worden geconfronteerd met een samenleving die veroudert, individualiseert, digitaliseert, commercialiseert, medicaliseert, decentraliseert, intensiveert, etc. Deze ontwikkelingen en de verschuivingen binnen het ruime speelveld van de gezondheid(szorg) zorgen voor heel wat uitdagingen, maar bieden anderzijds tal van mogelijkheden en niet in het minst innovatie (in producten en diensten).

Voor mij komt dit in de Brainport Regio Eindhoven vooral tot uiting in nieuwe samenwerkingsmodellen waarbij cross-overs ontstaan tussen sectoren zoals zorg, sport- en bewegen, welzijn, techniek, etc. Door een bundeling van de krachten kan maximaal ingespeeld worden op de vragen van morgen.

De voorbeelden in de regio zijn legio, maar laat me zo vrij zijn om me te beperken tot een drietal voorbeelden van ‘groenten uit de tuin van Fontys Sporthogeschool’. Zo werken bijvoorbeeld momenteel Fontys Sporthogeschool, 2M Engineering en Brainport Development gezamenlijk aan de uitvoering van het project Living Lab Activ8, met als doel het voorkomen van bewegingsarmoede bij senioren door middel van de inzet van de Activ8. Met behulp van deze beweegsensor worden senioren gestimuleerd meer te bewegen en minder te zitten. In de uitvoering van het project wordt nauw samengewerkt met o.a. Vitalis Woonzorg Groep en fysiotherapeuten en beweegdeskundigen uit de regio.

Een ander voorbeeld van regionale samenwerking is het grootschalige impulsprogramma ‘Mine your own body’ waarin TU Eindhoven, Philips en Fontys Sporthogeschool samen werken aan technologie op maat gericht op breedtesport, vitaliteit en gezondheid.

Een derde voorbeeld is het Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie dat recent onder impuls van Fontys Paramedische Hogeschool gelanceerd werd met als doel het verbeteren van de verbinding tussen zorgpraktijk en technologie. Binnen dit expertisecentrum worden de expertise van een groot aantal partners uit onderwijs, onderzoek, zorg en bedrijfsleven met elkaar verbonden.

Ik geloof sterk dat door middel van co-creatie en toegepast onderzoek bruggen gebouwd (kunnen) worden tussen actoren en sectoren. Alleen ga je misschien wat sneller, maar samen kom je zeker verder. En laat samenwerking nu net de kracht zijn van de regio Eindhoven.

Steven Vos 
Lector Move to Be – Fontys Sporthogeschool

Geen opmerkingen:

Een reactie posten