maandag 9 maart 2015

Ingenieur van het Jaar


Van stedelijke metropoolgebieden tot de meest afgelegen hoeken van de aarde en van de diepste punten van de oceanen tot aan de ruimte: de mensheid heeft er altijd naar gestreefd om grenzen te verleggen, obstakels te overbruggen en mogelijkheden te creëren om onze levens te verbeteren. Ingenieurs hebben hier altijd een belangrijke rol in gespeeld. 
Een verschil tussen wetenschap en techniek is dat wetenschappers omgaan met de wereld zoals die is, terwijl ingenieurs zich een wereld voorstellen zoals die zou kunnen zijn. Het is de taak van de ingenieur om vast te stellen wat mensen willen of nodig hebben en om de beste manier te bedenken om het waar te maken. Zo maken zij onze samenleving beter door onverwachte en vooruitstrevende nieuwe oplossingen te bedenken voor hedendaagse vraagstukken. Zonder hen geen internet, geen duurzame energie, geen veilige mobiliteit en geen slimme zorg. Weinig vakgebieden hebben zo’n direct en positief effect op het alledaagse leven als de ingenieurswetenschappen.

In de laatste eeuw zijn veel technische prestaties zo gebruikelijk geworden dat we ze als vanzelfsprekend zijn gaan zien. Zo is er de wekker die ons wakker maakt, zijn er de lampen die onze omgeving verlichten en is er de auto die ons naar onze bestemming brengt. We maken dagelijks gebruik van computer- en communicatietechnologieën en kopen met gemak goederen en diensten van over de hele wereld. Naast deze vanzelfsprekendheden, zijn er ook subtielere technische prestaties, zoals verkeerslichten die een schema volgen en zelfhelende materialen die worden gebruikt in de gebouwen waar we wonen en werken. Kortom, het werk van ingenieurs omringt ons en is deel van elk aspect van ons leven. De beste vindingen worden bedacht in een creatieve omgeving met veel innovatieve bedrijven en bedrijfjes, waar volop mogelijkheden voor ontmoeting, kruisbestuiving en open innovatie wordt gecreëerd. Een plek als Brainport is daarvoor ideaal.

Ingenieurs betekenen veel voor onze samenleving. Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) organiseert daarom de jaarlijkse Ingenieur van het Jaar verkiezing. De winnaar ontvangt sinds dit jaar de Prins Friso Ingenieursprijs. Met deze verkiezing wil KIVI de meerwaarde van ingenieurs voor de maatschappij zichtbaar maken en tevens laten zien dat een ingenieursstudie een gevarieerd en aantrekkelijk carrièreperspectief biedt. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Dag van de Ingenieur op 18 maart a.s. op de campus van de Universiteit Twente. U bent van harte welkom.

Micaela dos Ramos

Directeur Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

Geen opmerkingen:

Een reactie posten